PRAKTYKI ZAWODOWE 2017/18

II ag 2 tygodnie 7 V – 18 V 2018 r.
II bg 2 tygodnie 21 V – 1 VI 2018 r.
II cg 2 tygodnie 4 VI – 15 VI 2018 r.
III ag 2 tygodnie 5 III – 16 III 2018 r.
III bg 2 tygodnie 9 IV – 20 IV 2018 r.
III cr 4 tygodnie 27XI – 22 XII 2017 r.
III dr 4 tygodnie 15 I – 9 II 2018 r.
III ef 4 tygodnie 18 IX – 13 X 2017 r.
IV ag 2 tygodnie 16 X – 27 X 2017 r.
IV bg 2 tygodnie 13 XI –24 XI 2017 r.