1ag
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 prac.proj.gr-1/2 AG Sala_warsztatyW03   j.polski AW Sala_1.04 godz.wych AW Sala_1.04 przedsięb. JA Sala_1.03
2 8:20- 9:05 informatyka-1/2 TK Sala_2.03
informatyka-2/2 DP Sala_2.04
wf-1/2 Wr Sala_3gimnastycz.
wf-2/2 RS Sala_WF09
przedsięb. JA Sala_1.03 j.polski AW Sala_1.04 religia Sala_1.04
3 9:10- 9:55 j.niemiecki-1/2 WA Sala_008
j.angielski-2/2 BJ Sala_2.17
wf-1/2 Wr Sala_3gimnastycz.
wf-2/2 RS Sala_WF09
fizyka JA Sala_1.03 j.polski AW Sala_1.04 matematyka BM Sala_1.06
4 10:10-10:55 j.angielski-1/2 BJ Sala_2.17
j.niemiecki-2/2 WA Sala_008
religia Sala_1.04 matematyka BM Sala_1.06 prac.proj.pu-1/2 JP Sala_1.13
prac.proj.pu-2/2 AZ Sala_2.02
pod pol KS Sala_2.07
5 11:05-11:50 wf-1/2 Wr Sala_3gimnastycz.
wf-2/2 RS Sala_WF09
pod.proj.pub JP Sala_011 j.angielski-1/2 BJ Sala_2.17
prac.proj.gr-2/2 PB Sala_2.16
prac.proj.pu-1/2 JP Sala_1.13
prac.proj.pu-2/2 AZ Sala_2.02
pod.proj.gra PB Sala_011
6 12:00-12:45 pod pol KS Sala_2.07 pod.proj.pub JP Sala_011 chemia BW Sala_011 historia Ad Sala_007 pod.proj.gra PB Sala_011
7 12:55-13:40 j.angielski-2/2 BJ Sala_2.17 j.polski AW Sala_1.04 prac.proj.gr-1/2 AG Sala_2.02 prac.proj.gr-2/2 PB Sala_2.16 matematyka BM Sala_1.06
8 13:50-14:35   e_dla_bezp PM Sala_2.07 prac.proj.gr-1/2 AG Sala_2.02 prac.proj.gr-2/2 PB Sala_2.16 historia Ad Sala_007
wygenerowano 2018-01-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum