ORGANIZACJA EGZAMINU

SESJA ZIMOWA 2018

Zaświadczenia i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
z sesji czerwiec-lipiec 2017 r można odbierać wyłącznie osobiście
w sekretariacie uczniowskim od dnia 25 sierpnia 2017 r.

Uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły, po egzaminach poprawkowych i uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły, składają wniosek o wydanie dyplomu do OKE w Krakowie wg procedur opisanych na stronie: www.oke.krakow.pl

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE

 SESJA zimowa 2018 r. – KLASY:  IV ag, IV bg, IV cr, IV dr,
IV ef, uczniowie poprawiający egzamin

 

 

Część pisemna 11 stycznia 2018 r.

Część praktyczna:

kwalifikacja A.20 – 13-16 stycznia 2018 r.

kwalifikacja A.25 – 18-20 stycznia 2018 r.

kwalifikacja A.26 – 19-20 stycznia 2018 r.

kwalifikacja A.27 – 16-19 stycznia 2018 r.

kwalifikacja A.40 – 10 stycznia 2018 r.

kwalifikacja A.54 – 12-15 stycznia 2018 r.

kwalifikacja A.55 – 22-31 stycznia oraz 10-16 lutego 2018 r.

 

Odbieranie zaświadczeń w sekretariacie uczniowskim – 24 marca 2018 r.

Odbiór dyplomów w sekretariacie uczniowskim (tylko absolwenci szkoły, którzy zdali wszystkie egzaminy z kwalifikacji w swoim zawodzie) – 25 maja 2018 r.

 

Deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń-luty 2018 r. przyjmuje kierownik szkolenia praktycznego
p. Beata Krupa

do 12 września 2017 r.

Uczniowie deklarujący zdawanie egzaminu planowo wypełniają deklaracje
z wychowawcą, także poprawiający.

Absolwenci wypełniają deklarację samodzielnie i osobiście składają u p. Krupy.

MATERIAŁY