Medal przyjaciela szkoły

2004 Zakład Graficzny Colonel S.C.
Drukarnia Leyko w Krakowie
Arctic Paper S.A.
Drukarnia Skleniarz
2005 Zakład Poligrafii Alicja Genowska Zbigraf
2006 Contimax w Krakowie
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Poligrafserwis
2007 Drukarnia Kolejowa w Krakowie
Stanisław Dyrda
2008 Lesław Janarek Kserkop
Jan Niedzielski
2009 Katarzyna Szumilas Drukarnia Stabil
2010 Jacek Majchrowski
Elżbieta Lęcznarowicz
Tadeusz Trzmiel
2013 MMDS Print Management
dyrektor generalny Robert Miklaszewski
2014 ks. Adam Podbiera
2016 Beata Tracka-Samborska                                           

Regulamin przyznawania medalu

Pomysłodawcą przyznania medalu jest młodzież szkoły. Przedstawione poniżej warunki zostały zatwierdzone przez Samorząd Szkolny 26 maja i Radę Pedagogiczną 27 maja 2004 r.

Medal przyznawany jest osobom, firmom i instytucjom, które przez swoją działalność są związane z naszą szkołą poprzez:

1. Sponsorowanie szkoły

– pomoc finansowa okazana przy modernizacji budynku, pracowni przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także różnego rodzaju imprezach

– pomoc materialna w formie darów takich jak: książki do biblioteki, nagrody dla najlepszych uczniów, finansowanie wycieczek dla klas poligraficznych i wiele innych.

2. Promocja szkoły w postaci wszechstronnych działań mających na celu współtworzenie dobrego imienia ZSPM.

3. Uczestniczenie w procesie dydaktycznym poprzez przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe i zapewnianie im kształcenia na najwyższym poziomie.

4. Tworzenie szerokiej oferty zawodowej dla naszych absolwentów i przyjmowanie ich w pierwszej kolejności do pracy.

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły:

– udział w uroczystościach szkolnych,

– wygłaszanie referatów i odczytów podczas organizowanych przez szkołę konferencjach i sympozjach,

– umożliwienie zapoznania się z pracą drukarza i księgarza dzięki organizowanym wycieczkom przedmiotowym dla naszych uczniów.

Laureatem zostaje osoba, firma lub instytucja, która spełnia przynajmniej dwa z wyżej wymienionych warunków.