Małopolski Klaster Poligraficzny

klaster

Od 2012 roku Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych jest członkiem Małopolskiego Klastra Poligraficznego. Współpraca dotyczy przede wszystkim druku cyfrowego, ale także wsparcia ze strony członków Klastra dla szkoły w postaci materiałów dydaktycznych, współorganizacji konkursu graficznego, warsztatów dla uczniów, organizacji praktyk zawodowych dla uczniów.

www.klastermalopolski.pl