Konkursy

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych jest organizatorem wielu konkursów zarówno o zasięgu szkolnym, lokalnym, jak i ogólnopolskim czy międzynarodowym. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami uczestnictwa i regulaminem poszczególnych rywalizacji.

The Zenon Klemensiewicz Secondary School of Printing and Bookselling in Krakow organise many contests both domestic and international. We invite all of you, who want to join in, to read a conditions of participation and rules of competitions.

Pawie Pióro

Konkurs Filmowy

MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „TechMat”