HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

SKŁADANIE WNIOSKÓW – WERSJA PAPIEROWA

pok. 1.12 (I piętro)

23.04 – 11.06.2018r.

(z wyjątkiem 30.04-3.05 oraz 1.06.2018r.)

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK 13.00 – 15.00
ŚRODA 15.00 – 17.00
CZWARTEK 8.00 – 10.00

  

Ze względów organizacyjnych prosimy przestrzegać godzin pracy
Komisji Rekrutacyjnej

Szczegółowe informacje: www.zspm.malopolska.pl (dla kandydatów)