Dyżur pedagoga

Godziny pracy pedagogów szkolnych

Barbara Biernat

Poniedziałek

8-14

Wtorek

8-14.30

Środa

8-15

Czwartek

10-16

Piątek

8-14.30

8.50-10.05 rewalidacja
12.55-13.55 rewalidacja
9.05-10.05 rewalidacja
11.00-12.00 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
13.50-14.50 rewalidacja 12.50-13.50 rewalidacja 10.10-10.55 rewalidacja
Ewa Haberka
Poniedziałek 12-16 Środa 10-14 Czwartek 8-12.30