DLA UCZNIÓW

Adresy instytucji świadczących pomoc w sytuacjach trudnych

Szkolne Plany Nauczania

Rozpoczęcie kształcenia 2017-2018
Rozpoczęcie kształcenia 2016-2017
Rozpoczęcie kształcenia 2015-2016
Rozpoczęcie kształcenia 2014-2015

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania – przedmioty ogólnokształcące

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania – przedmioty zawodowe

Wykaz podręczników i programów nauczania

Programy nauczania w Technikum Poligraficzno-Medialnym nr 20

Programy nauczania w Branżowej Szkole I stopnia Nr 21 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21

 

Wniosek-duplikaty

 

 

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

– duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł
– duplikat świadectwa – 26 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 38

PKO Bank Polski
05 1020 2906 0000 1502 0356 8193

z dopiskiem:
wpłata za duplikat 
imię nazwisko ucznia/absolwenta

Z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do sekretariatu.