Dla Rodziców

Od 2 listopada rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach programu Kraków dla Rodziny N. Program jest skierowany do rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałych na terenie gminy Kraków. Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo w załączonym linku

 

Organizacja roku szkolnego 2017/18
Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r.
Dodatkowe dni wolne 25.09.17; 11.01.18; 2.05.18; 4.05.18; 7.05.18; 8.05.18; 1.06.18; 19.06.18;
  (11.01.18r. oraz 19.06.18r. tylko dla klas technikum)
Zebrania z rodzicami 4.09.17r. (kl. I); 14.09.17r. (kl. II-IV); 23.11.17r.; 11.01.18r.; 23.03.18r.; 24.05.18r.
Konsultacje dla rodziców 26.10.2017r.; 26.04.2018r.;
Dni Otwarte dla gimnazjalistów Wg odrębnych ustaleń
Ślubowanie kl. I 10.11.2017r.
Dzień Krakowski 12.09.2017r.
Pawie Pióro (rozstrzygnięcie) 23.03.2018r.
Konkurs graficzny 19-20.04.2018r.
Turniej Poligrafika 29.05.2018r.
Matury próbne Listopad 2017r.
Przerwa świąteczna zimowa 23-31.12.2017r.
Koniec I półrocza 21.12.2017r.
Rozpoczęcie nowego półrocza 22.12.2017r.
Ferie zimowe 12 – 25.02. 2018r.
Przerwa świąteczna wielkanocna 29.03-3.04.2018r.
Egzamin maturalny 4-25.05.2018r.
Egzaminy próbne potwierdzające kwalifikacje zawodowe Październik 2017r.
Egzaminy zawodowe 11.01.2018r.; 19.06.2018r.; od 25.06.2018r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych 27.04.2018r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018r.
Ferie letnie 23.06 – 31.08. 2018r.

AKADEMIA DOROSŁOŚCI

Program profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży

1. Poznajmy się - omówienie planu zajęć, integracja.

2. Skąd się biorą emocje i jak je traktować - sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami, wywoływania pozytywnych emocji.

3. Budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi; przyjaźń; koleżeństwo. Wpływ mediów społecznościowych na relacje oraz umiejętności społeczne.

4. Udany związek nastoletni: atrakcyjność wzajemna i normy rozwojowe.

5. Konflikty między ludźmi; negocjacje.

6. Asertywność - umiejętności: odmawiania, radzenia sobie z presją grupy.
Przemoc rówieśnicza, mobbing społeczny - umiejętności alternatywne wobec agresji. Cyberprzemoc.

7. Co z tą szkołą? - nawyki w uczeniu się i myśleniu o nauce, wpływ inteligencji
i różnych przekonań na sukces edukacyjny.

8. Stres, radzenie sobie ze stresem.

9. Sukces w życiu, samoocena; co jest ważne dla mnie, dla innych ludzi, normy
i wartości.

10. Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków. Reguła SMART, autodiagnoza własnych umiejętności i ograniczeń.

11. Profilaktyka zaburzeń. Dlaczego jedni młodzi ludzie dobrze sobie radzą, a inni nie? Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek, profilaktyka uzależnień behawioralnych, depresji (na bazie pozytywnych doświadczeń lubelskich). Podstawowe informacje na temat pomocy psychologicznej (mity, miejsca gdzie można uzyskać pomoc).

12. Podsumowanie, planowanie działań rozwojowych.

Organizacja spotkań:

  • Spotkania zaplanowane są dla 12-15 osób, które w trakcie lekcji uczestniczyłyby w zajęciach
  • Po trzech spotkaniach nastąpi zmiana dnia i godzin - tak, aby młodzież nie traciła tych samych lekcji
  • Zajęcia trwają 12 tygodni
  • Przed rozpoczęciem zajęć z każdym z uczestników przeprowadzona jest rozmowa o motywacji do wzięcia udziału w zajęciach i omówienie podstawowych reguł udziału w nich
  • Wymagane są zgody uczestników i rodziców na udział w zajęciach

Domowe partnerstwo - bezpłatny program dla rodziców nastolatków

 Program skierowany jest do rodziców, którzy mają kłopoty z nastoletnimi dziećmi, bądź własne trudności i obawiają się, że mogą one wpłynąć negatywnie na rozwój dziecka.

Zapraszamy również rodziców, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę na temat okresu dorastania i poprawić relacje z dzieckiem. Warsztaty realizujemy w dwóch edycjach rocznie, na wiosnę i w jesieni. Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:30, przez dziesięć tygodni. Zapisy trwają przez luty ? marzec oraz wrzesień ? październik. Rekrutacja obejmuje wstępną rozmowę z prowadzącym zajęcia, która ma na celu zorientowanie się w sprawach, w których zgłaszają się chętni oraz przedstawienia szczegółów dotyczących programu

Prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz szkoły