Zawody pływackie

Po raz kolejny nasza młodzież wzięła udział w zawodach pływackich organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków -Wschód. Zawody odbyły się na basenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Naszą szkołę reprezentowały: Gabriela Surówka z klasy I cg oraz Emilia Węgrzyn z klasy I fr. Obie zawodniczki startowały w konkurencji 50 m stylem dowolnym. Opiekunem uczennic była pani Agnieszka Tarkowska.

Akademia Dorosłości

12 uczniów klas pierwszych od października do grudnia brało udział w programie – Akademia Dorosłości. Spotkania miały charakter warsztatów, prowadzone były przez dwóch psychologów. Celem programu było wyposażenie młodzieży w podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu kompetencji psychologicznych. W naszej szkole program realizowany był już po raz trzeci, we współpracy z Fundacją Praesterno. Zakończenie programu odbyło się w siedzibie Fundacji.

Koncert gwiazdkowy

Piękne głosy, piękne wykonania…Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali swoje interpretacje utworów muzycznych, Samorząd Uczniowski częstował gorącą czekoladą, a nad całością czuwała opiekunka szkolnego chóru p.Karolina Mytkowska ( zaczarowała publiczność piosenką Ewy Demarczyk „Groszki i róże”). Kto nie był – niech żałuje!

III miejsce Tomasza Wieczorka z klasy 1 df w konkursie historycznym.

Tomasz Wieczorek z klasy 1df zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym ‘Historia Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”, organizowanym przez Centrum Edukacji Historycznej „Myśliciel”. Konkurs polegał na napisaniu wypracowania dotyczącego życiorysu jednego z przywódców Państwa Podziemnego oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z działalnością, strukturami, akcjami Państwa Podziemnego; pojawiły się również pytania dotyczące Powstania Warszawskiego. Tomek zdobył 38 na 40 punktów i tym samym zajął III miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Zuzanna Góra z klasy II df zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu historycznego.

Uczennica klasy II df- Zuzanna Góra zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym „Historia polskich symboli narodowych”, organizowanym przez Centrum Edukacji Historycznej „Myśliciel”. Konkurs polegał na napisaniu wypracowania na temat jednego z naszych symboli narodowych oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące hymnu, godła, flagi, pieśni narodowych. Zuza zdobyła 38 na 40 punktów i tym samym zwyciężyła. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych uczniów do udziału w konkursach historycznych i nie tylko!

Świąteczna paczka 2017

     Świąteczna paczka 2017

Dziękujemy wszystkim uczniom, szczególnie klasie IV ef i I ag, rodzicom oraz  nauczycielom, którzy włączyli się do Świątecznej paczki. Przygotowaliśmy paczki dla sześciu rodzin. Nauczyciele przekazali 890 zł dla pięciorga uczniów, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji losowej. Takie gesty powodują, że oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Podsumowaniem niech będą słowa ucznia, który sam mając trudną sytuację życiową włączył się do akcji mówiąc, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie można się było z drugim podzielić

Ogólnopolski Konkurs „Booktrailer Film Festival”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu zaprasza do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Booktrailer Film Festival”.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 14 – 18 lat.

Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu sztuki słowa i języka kina, rozwoju kompetencji związanych ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy dzieła literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy i wyzwala kreatywność.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera. Konkurs odbywa się równocześnie we Włoszech, Francji i Bułgarii. Pięć filmów, które uzyskają najwyższy wynik w ocenie jury, zostanie skierowanych do międzynarodowego finału konkursu w Brescii (Włochy).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia do organizatora eliminacji krajowych w terminie do końca lutego 2018 r. na adres:

 booktrailernowytarg@gmail.com

oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej: www.booktrailerfilmfestival.eu

w okresie od 15 stycznia do 12 marca 2018 r.

Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. w Nowym Targu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej:

www.zskj.nowatorski.pl

SYSTEM BIBLIOTECZNY MOLNET+

Informujemy,  że od listopada br. w naszej bibliotece funkcjonuje nowy system biblioteczny MOLNET+

Jest to nowoczesny program, który daje wiele nowych możliwości – dzięki nowemu oprogramowaniu katalog zbiorów bibliotecznych dostępny jest do przeglądania i wypożyczania na „zewnątrz”, w ogólnodostępnej sieci internetowej. Użytkownicy otrzymują również:

  • intuicyjne wyszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu).
  • możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy),
  • podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości czy zestawienia lektur,
  • możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przetrzymywanych.

Czytelnicy, którzy zechcą utworzyć własne konto biblioteczne i w pełni korzystać z usług jakie oferuje Profil czytelnika proszeni są o przekazanie swojego adresu e-mail (oraz imienia i nazwiska) do biblioteki szkolnej. Dopiero po wprowadzeniu go do systemu przez nauczyciela bibliotekarza, możliwe będzie samodzielne założenie i korzystanie z konta czytelnika.