Uczniowie ZSPM w Barcelonie – wystawa

Tegoroczna edycja projektu „Kreowanie wizerunku firmy w Internecie”, finansowanego w ramach europejskiego programu „Erasmus+ Power Vet”, odbyła się w Barcelonie. Szesnastu uczniów z naszej szkoły otrzymało możliwość pracy w hiszpańskich firmach, a w godzinach wolnych od zajęć możliwość zwiedzania pięknej Barcelony i pobliskich miejsc.
Jeszcze do końca września w Urzędzie Miasta na placu Wszystkich Świętych można oglądać wystawę zdjęć z tego wydarzenia – zapraszamy!

Projekt Erasmus+ Power Vet

Projekt Erasmus+ Power Vet pozwolił uczniom spojrzeć na swoją przyszłość zawodową pod innym kątem, wzmocnić ich umiejętności i podnieść kwalifikacje. Wielu dodał pewności siebie i zwiększył motywację, a Świat widziany oczami uczestników można oglądać na zdjęciach w Urzędzie Miasta, Plac Wszystkich Świętych od dnia 18.09-31.09. 2017 roku.

Zdjęcia zostały wykonane przez:

Wiktorię Ziułek, technik organizacji reklamy
Małgorzatę Makocką, technik organizacji reklamy
Marcelinę Chalcarz, technik cyfrowych procesów graficznych
Weronikę Stachel, technik cyfrowych procesów graficznych
Małgorzatę Wcisło, fototechnik

Fotografia jest ich pasją, pozwala oderwać się od rzeczywistości, problemów i złych
chwil. Dzięki fotografii mogą dostrzec to, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka i cieszyć
się chwilą złapaną na zdjęciu. Życie jest ulotne, nic nie zdarza się dwa razy, wszystko przemija,
a fotografia pozwoliła na zatrzymanie chociaż części dnia i to w formie trwałej i niezmiennej.

Dzień Krakowski

 “ Z depeszą do Tadeusza Kościuszki”

Tegoroczny Dzień Krakowski poświęcony był Tadeuszowi Kościuszce, w związku z przypadającą 15 października 200-setną rocznicą jego śmierci.  W wydarzeniu tym  brała udział cała społeczność szkoły. Mimo niesprzyjającej pogody, uczniowie chętnie przeszli  trasę obejmującą ważne historycznie miejsca związane z naszym bohaterem narodowym:  Rynek Główny z płytą upamiętniającą przysięgę i kamienice związane z  Kościuszką,  Kościół Mariacki,  gdzie przy  cyborium ozdobionym herbami Polski i Litwy, 25 marca 1794 r. Naczelnik Powstania odnowił swoją przysięgę, Kościół OO. Kapucynów, w którym Kościuszko poświęcił swoją szablę przed wjazdem na Rynek, dawną „Basztę Kościuszki” (róg ulic Podwale i Studenckiej), Sukiennice w  nich   płótna poświęcone Powstaniu – dzieła Michała Stachiewicza oraz to najsłynniejsze – Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicam

Wyprawka 2017

Dofinansowanie do podręczników szkolnych przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Są to uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowej zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowych szkół I stopnia oraz technikum. Kwota dofinansowania dla uczniów klas zasadniczych wynosi  do kwoty 390 zł, dla uczniów technikum do kwoty 445 zł.

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego (I piętro ) do 8 września

Wnioski do pobrania u pedagoga lub ze strony

http://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/287666