Sukces Patrycji Woźniak

27 marca odbył się w naszej szkole finał Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego ,,TechMat”.
Konkurs ten jest organizowany dla uczniów szkół technicznych z klas trzecich i czwartych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów, podniesienie rangi matematyki jako obowiązkowego przedmiotu maturalnego, wyłonienie talentów matematycznych oraz rozwijanie zainteresowań i nawiązywanie kontaktów między uczniami różnych szkół.
Patronat Honorowy nad konkursem objął Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w osobie prodziekana dr hab. inż. Stanisława Kuciela, który na początku uroczystości wygłosił  ciekawy wykład.
Nagrody w konkursie ufundowała firma Arctic Paper S. A. , firma KSERKOP, firma LOGOLAP, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wydawnictwo Pedagogiczne PAZDRO oraz Rada Dzielnicy XV Miasta Krakowa.
W konkursie brało udział 27 uczniów z 9 krakowskich szkół.
Zwycięzcy konkursu to:
I miejsce – Bartłomiej Duda z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1
II miejsce – Patrycja Woźniak z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych
III miejsce – Stanisław Piernik z Zespołu Szkół Zawodowych HTS
Gratulacje!
Organizator konkursu Barbara Malinowska

Posted in Aktualności.