„Weźże coś przynieś”

Takie hasło towarzyszyło tegorocznej edycji projektu Rodacy Bohaterom. Celem akcji jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnorodnych okoliczności historycznych, pozostali po wojnie za wschodnią granicą. Do dziś jednak dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach, poległych kolegach, uczą młode polskie pokolenia patriotyzmu, wzmacniają tożsamość polską, sami – często żyjąc w bardzo skromnych warunkach socjalnych. To dla tych ludzi, weteranów Armii Krajowej , przygotowane w Polsce paczki świąteczne wraz z kartkami i listami od rodaków z Polski, są dostarczane na Białoruś, Litwę i Ukrainę. Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w tej akcji.

Posted in Aktualności.