Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją”

Dyrekcja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje o możliwości wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie „Zarządzanie informacją”, przeznaczonym dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników. Konkurs ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia (nauka o informacji). Konkurs ma formę dwuetapową, a nagrodami dla laureatów są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku zarządzanie informacją, prowadzone przez Instytut INiB Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgłoszenia należy nadsyłać do 12 stycznia 2018 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 24 i 31 stycznia 2018. Serdecznie zapraszamy: http://www.inib.uj.edu.pl/konkurs

Posted in Biblioteka.