AKCJA KRWIODAWSTWA W ,,POLIGRAFIKU”

AKCJA
KRWIODAWSTWA W ,,POLIGRAFIKU”

Uczniowie Zespołu Szkół Poligraficzno – Medialnych regularnie dwa razy w roku szkolnym uczestniczą w akcji honorowego oddawania krwi.

Również w tym roku, w poniedziałek 9 października 2017 roku nie zawiedli i wykazali się bezinteresownością, dobrocią i chęcią pomocy innym. Tym najcenniejszym lekiem, jakim jest krew, podzielili się z chorymi. W czasie akcji 30 uczniów i 3 nauczycieli oddało krew, dzięki czemu uzyskano  14 850 ml krwi pełnej! Kolejna akcja odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku.

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi dziękujemy!

organizator akcji Barbara Malinowska


Posted in Aktualności.